Lapin nuorisotyön alueellinen koordinointi

Lapin nuorisotyön alueellisen koordinoinnin tavoitteet

1. Mahdollistaa nuorisotyöntekijöiden verkoston toimivuus ja kehittyminen ja aktiivinen vuoropuhelu kuntien välillä

2. Tukea nuorisotyön kehittymistä Lapissa

3. Tarjota tukea nuorisotyöntekijöiden arjen haasteisiin ja työssä jaksamiseen

4. Tuoda lappilaisen nuorisotyön ääntä kuuluviin valtakunnallisesti

5. Lisätä perusnuorisotyön tunnettuutta ja arvostusta

 

Toimintasuunnitelma

  • Ylläpidetään ja kehitetään jo olemassa olevaa nuorisotyöntekijöiden verkostoa
  • Yhteydenpito nuorisotyöntekijöihin
  • Ajankohtaisen tiedon välittäminen kentälle
  • Yhteistyö aluehallintoviraston ja osaamiskeskuksen kanssa
  • Verkostoissa toimiminen
  • Osallistuu lanuti.fi-sivuston päivittämiseen

Lapin alueellinen avoimen nuorisotyön koordinaattori

Jenna Keränen
040 7772151
jenna.keranen@tornio.fi

 

LappiNYT-nuorisotyön perussuunnitelma

LappiNYT-nuorisotyön perussuunnitelma löytyy tästä